ऑटिज्म: ओपन एक्सेस

ऑटिज्म: ओपन एक्सेस
खुला एक्सेस

आईएसएसएन: 2165-7890

ध्येय आनी व्याप्ती

जर्नल ऑफ ऑटिझम-ओपन एक्सेस हें एक शिक्षणीक जर्नल आसा जें भुरग्यांच्या ऑटिझम संबंदीत विकासात्मक विकारांचेर आदारीत आसा आनी ह्या मळार सद्याच्या संशोधनाक आस्पावता. ह्या शास्त्रीय नेमाळ्यांत अॅडव्हान्स इन ऑटिझम डायग्नोसिस अॅप्लायड बिहेवियर अॅनालिसिस, एस्पर्जर सिंड्रोम, भुरग्यांचो ऑटिझम, ऑटिझम उपचार, ऑटिझमाचें निदान, मिर्गी - तंत्रिका विकार, ऑटिझमा खातीर वेवसाय उपचार, ऑटिझमांतली पुनरावृत्ती वागणूक, रेट सिंड्रोम, स्किझोफ्रेनिया- मानसीक विकार, समाजीक संवाद, ऑटिस्टीक मेंदू, लस आनी ऑटिझम.

Top