इम्यूनोजेनेटिक्स: ओपन एक्सेस

इम्यूनोजेनेटिक्स: ओपन एक्सेस
खुला एक्सेस

आयतन 6, मुद्दा 1 (2021)

शोध आलेख

Increased Frequency of KIR2DS4 del/del among AA Genotype Carriers with B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia in Southwestern Iranian Population

Shirin Farjadian*, Sepide Namdari, Mohammad Reza Bordbar, Omid Reza Zekavat

इस लेख का हिस्सा

शोध आलेख

Elevated Serum Creatine Kinase as an Independent Prognostic Factor for Mortality in Hospitalized Patients with COVID-19

Xinghuan Wang1*, Guang Zeng1, Jinpeng Li2, Xiaohui Wu3*, Qian Wu3, Yibin Yang4, Wen Zeng5, Sichao Chen6, Yihui Huang6, Danyang Chen6, Liang Guo6*, Qianqian Li6, Zeming Liu6

इस लेख का हिस्सा
Top